W dniu 02.06.2016r. w Opatowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego".

Podczas Posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2015, udzielono absolutorium Zarządowi a także ustalono składki członkowskie na 2016 rok. 

W związku ze śmiercią Pana Roberta Kasińskiego - Skarbnika oraz rezygnacją Pana Bogusława Długowolskiego z funkcji Wicprezesa wybrano nowe osoby do pełnienia tych funkcji w Stowarzyszeniu.

Nowy skład Zarządu prezentuje się następująco:  
Krystyna Wieczorek - Prezes,
Barbara Kasińska - Wiceprezes,
Mieczysław Podczasi - Wiceprezes,
Jolanta Magierowska - Skarbnik,
Wiesław Suska - Sekretarz.