Poznaj region z audioprzewodnikiem

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego w partnerstwie z LGD „Beskid Gorlicki” oraz Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Bachureň o.z. ze Słowacji realizuje projekt pt. „Poznaj region z audioprzewodnikiem” – akronim ExploRegioGuide. Projekt dofinansowany jest w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu odbyło się dnia 25 listopada 2014 r. w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Celem projektu jest rozwój oferty turystycznej obszarów partnerskich LGD, w oparciu o lokalne dziedzictwo ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb turystów indywidualnych i obcokrajowców poprzez nagranie i promocję audioprzewodników. Innowacyjne wykorzystanie zasobów kulturowych, przyrodniczych i historycznych obszarów partnerskich LGD. Międzynarodowa promocja atrakcji turystycznych obszarów partnerskich LGD. Ułatwienie dostępu do zwiedzania obszarów partnerskich LGD turystom indywidualnym i obcokrajowcom.

Głównym działaniem projektu jest opracowanie i nagranie audioprzewodników (audiowycieczek) w 3 wersjach językowych (polskiej, angielskiej i słowackiej), oprowadzających po miejscowościach, obiektach lub miejscach, związanych z historią, kulturą ludową lub stanowiących atrakcję przyrodniczą obszarów LGD.