W związku z przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacją o możliwości ubiegania się przez lokalne grupy działania o zwiększenie puli środków na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 2014-2020, zapraszamy do zapoznania się ze zmianami planowanym do wprowadzenia uwzględniającymi zwiększenia budżetu.

Konsultacje będą trwały przez okres 14 dni, do dnia 22 czerwca 2021 r.

Formularz z uwagami i propozycjami (na formularzu umieszczonym poniżej) należy przesłać na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej przedstawiamy planowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Planowane zmiany zaznaczone są kolorem żółtym.

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) - do pobrania

Formularz aktualizacji LSR

W związku z przewalutowaniem środków dostępnych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) z PLN na EURO, które ma na celu wykorzystanie dodatkowych środków w ramach różnic kursowych, konieczne jest dokonanie zapisów w LSR. 

Poniżej umieszczamy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) z naniesionymi zmianami zaznaczonymi kolorem czerwonym do konsultacji społecznych i zgłaszania ewentualnych uwag. 

Konsultacje będą trwały przez okres 14 dni, tj. do dnia 13 stycznia 2021 r.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Formularz aktualizacji LSR

Planowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym.

logo LGD

W związku z możliwością pozyskania kolejnych dodatkowych środków na realizację przedsięwzięć w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian do strategii (LSR). LGD zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 50% środków z bonusa na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia zdecydował o przeznaczeniu całej kwoty, tj. 450 000,00 zł. na Przedsięwzięcie 1.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez inwestycje w przedsiębiorstwach.

Zmiany dotyczą przeniesienia środków w wysokości 8 000,00 zł. z przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości – doradztwo i szkolenia dla mieszkańców na przedsięwzięcie 3.2.2 Budowa lub modernizacja infrastruktury spędzania czasu wolnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami planowanymi do wprowadzenia w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Zmiany dotyczą opisu monitoringu i ewaluacji LSR i LGD.

Zmiany dotyczą przeniesienia środków w wysokości 50 000,00 zł. z przedsięwzięcia 2.2.2 Rozwój i promocja obszaru LGD z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego (projekt grantowy), środków w wysokości 100 000,000 zł. z przedsięwzięcia 2.3.1 Odbudowa i renowacja obiektów zabytkowych atrakcyjnych turystycznie (projekt grantowy), środków w wysokości 200 000,00 zł. z przedsięwzięcia 3.1.1 Realizacja imprez promujących LGD oraz środków w wysokości 150 000,00 zł. z przedsięwzięcia 1.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez inwestycje w przedsiębiorstwach na przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.