Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego - stan na dzień 29 lipca 2022 r.: KRS_LGD.pdf

Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego - stan na dzień 27 października 2020 r.: KRS_LGD.pdf

Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego - stan na dzień 19 września 2019 r.: KRS_LGD.pdf

Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego - stan na dzień 20 lipca 2016 r.: KRS_LGD.pdf

Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego - stan na dzień 05 stycznia 2016 r.: KRS_LGD.pdf

 

Statut Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

tekst jednolity: statut.pdf