zytno mW dniu 1 czerwca 2019 roku pracownicy Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego wzięli udział w rajdzie inaugurującym projekt współpracy pt. „Marsz po Zdrowie”. Rajd Nordic Walking został zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski” w miejscowości Żytno. Po dotarciu na miejsce i rejestracji uczestników, nastąpiła rozgrzewka przygotowująca do przejścia trasą licząca ponad 9 kilometrów. Trasa rajdu biegła przez drogi leśne oraz dojazdowe drogi szutrowe. Po zejściu z trasy uczestnicy otrzymali posiłek z grilla.