W dniu 14.08.2016r. w Wólce Tarłowskiej odbył się piknik integracyjno-promocyjny podsumowujacy realizację projektu "Produkty lokalne szansą na aktywizację lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Tarłów i regionu świętokrzyskiego", realizowanego w parnerstwie przez Gminę Tarłów i Lokalną Grupę Działania Powiatu Opatowskiego. 

 W ramach projektu zrealizowano 2 filmy promujace Gminę Tarłów - "Walory Krajoznawczo-Turystyczne Ziemi Tarłowskiej - Doliny Wisły i Kamiennej" oraz "Inicjatywy lokalne wizytówką Gminy Tarłów", a także wykonano informator turystyczny pt."Gmina Tarłów zaprasza". Podczas pikniku zaprezentowano oraz rozpowszechniono zrealizowane materiały promocyjne. Impreza była też świetną okazją do zaprezentowania się lokalnych zaspołów i kapel ludowych oraz działalności KGW.

Projekt współfinansowany został przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.