Struktura partnerstwa Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego"

Zgodnie z § 1. pkt 1. Statutu LGD Powiatu Opatowskiego Stowarzyszenie LGD jest partnerstwem przedstawicieli władz publicznych, partnerów społecznych, gospodarczych oraz mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Opatów i Ożarów oraz Gminy Sadowie, Tarłów i  Wojciechowice.