mlodzikowo1W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. w miejscowości Młodzikowo, położonej w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, odbyło się drugie spotkanie Partnerskich LGD-ów, realizujących międzynarodowy projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski. Uczestnicy spotkali się w Nadwarciańskim Dworku Młodzikowo.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 13 Partnerów.

Pierwszego dnia omówiono sprawy związane z wnioskiem o płatność dla I i II etapu oraz wnioskiem o aneks, dotyczącym II etapu realizacji projektu.

W drugim dniu spotkania skupiono się na bieżącej realizacji projektu.

Spotkanie Partnerów pozwoliło na szczegółowe wypracowanie i ustalenie konkretnych terminów, miejsc i logistycznego zaplanowania wspólnych wyjazdów, było też czasem na wymianę doświadczeń między Partnerami oraz rozmów o problemach związanych z realizacją poszczególnych zadań.