Warsztat Terapii Zajęciowej przy Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego w Czkarzewicach Drugich zaprasza do złożenia ofert dla zamówienia publicznego:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy.
  3. Załącznik nr 2 - projekt umowy.
  4. Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego w Czkarzewicach Drugich zaprasza do złożenia oferty dla zamówienioa publicznego:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy.
  3. Załącznik nr 2 - projekt umowy.
  4. Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.

W treści zapytania ofertowego WTZ.073.71.2021 wystąpiła pomyłka pisarska. Przepraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym sprostowaniem --> sprostowanie WTZ.073.71.2021