Gmina Tarłów zlokalizowana jest w północno wschodniej części województwa świętokrzyskiego,  w powiecie opatowskim. W jej granicach znajduje się część Przedgórza Iłżeckiego na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej, Małopolskiego Przełomu Wisły oraz Równiny Radomskiej. Przez obszar gminy przebiega stary, nadwiślański trakt, wiodący z Sandomierza przez Zawichost, Tarłów, Solec na północ kraju.

Gmina graniczy od północy z Solcem i Lipskiem- gminami województwa mazowieckiego, od zachodu i południa z Ożarowem, Ćmielowem i Bałtowem – gminami województwa świętokrzyskiego, a od wschodu poprzez Wisłę, z Józefowem – gminą województwa lubelskiego. Siedziba gminy – Tarłów, leży w widłach Wisły i jej lewobrzeżnego dopływu Kamiennej, w odległości 8 km od pierwszej i 4 km od drugiej rzeki.

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 16.377 ha, z czego użytki zielone stanowią 11.398 ha, lasy 3143 ha, zaś pozostałe grunty 1836 ha. Zamieszkuje ją 5966 osób. Daje to gęstość zaludnienia około 38 osób/km2 (przy średniej krajowej 121,1 osób/ km2).

Na terenie gminy znajdują się 33 sołectwa: Bronisławów, Brzozowa, Cegielnia, Ciszyca Dolna, Ciszyca Górna, Ciszyca Kolonia, Ciszyca Przewozowa, Czekarzewice I, Czekazrewice II, Dąbrówka, Dorotka, Duranów, Hermanów, Janów, Julianów, Kolonia Dąbrówka, Kozłówek, Leśne Chałupy, Łubowa, Maksymów, Mieczysławów, Ostrów, Potoczek, Słupia Nadbrzeżna- Wieś, Słupia Nadbrzeżna – Kolonia, Sulejów, Tadeuszów, Tarłów, Teofilów, Tomaszów, Wesołówka, Wólka Lipowa, Wólka Tarłowska

żródło: http://www.tarlow.pl/