nw opatow 1mDzięki ośmiu Lokalnym Grupom Działania województwa świętokrzyskiego, w tym LGD Powiatu Opatowskiego powstał projekt współpracy pn.: „Marsz po zdrowie”, którego celem jest podniesienie atrakcyjności terenów partnerskich LGD poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie ośmiu LGD-ów. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

W dniu 2 lipca w Opatowie zorganizowany został rajd inaugurujący powstanie dwóch tras Nordic Walking w tej gminie.

W rajdzie udział wzięli zarówno wytrawni chodziarze, osoby początkujące, jak również dzieci.

Wszystkich zebranych przywitał Dyrektor Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego – Władysław Duda, który omówił cel spotkania i życzył uczestnikom udanej zabawy. Na miejscu każdy mógł wypożyczyć kijki. Instruktorzy przedstawili instruktaż prawidłowego korzystania z kijków nordic walking, rozgrzali grupę, po czym wszyscy ruszyli w teren. Piecze nad gastronomicznym punktem rajdu pełniło PHU ELMAR Elżbieta Górecka z Bidzin. Panie przygotowały bigos oraz kiełbaski z grilla, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Na koniec każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa w Rajdzie. Wśród uczestników losowane były także nagrody.