Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Księga Wizualizacji PROW 2014-2020 - do pobrania