Opatów - miasto powiatowe należące do najstarszych i bogatych w wydarzenia historyczne miast Polski. Miasto i gmina zajmują powierzchnię 113,39 km2, z czego na miasto przypada 9,36 km2. Mieszka tu 12 217 osoby, w tym 6731 w mieście Opatów (stan na 31.12.2013 r). W skład gminy wchodzi 28 sołectw: Adamów, Balbinów, Brzezie, Czerników Karski, Czerników Opatowski, Gojców, Jagnin, Jałowęsy, Jurkowice, Karwów, Kobylany, Kobylanki, Kochów, Kornacice, Lipowa, Marcinkowice, Nikisiałka Duża, Nikisiałka Mała, Oficjałów, Okalina-Kolonia, Okalina-Wieś, Podole, Rosochy, Strzyżowice, Tomaszów, Tudorów, Wąworków, Zochcinek. 

Tradycyjne zawody i źródła dochodu: rolnictwo w gospodarstwach rolnych, rzemiosło, usługi, handel.

Preferowane formy przedsiębiorczości: przetwórstwo - rolno-spożywcze, usługi, w tym usługi turystyczne.

Użytki rolne: ogółem 9580 ha, w tym: grunty orne 8971 ha, tj. 86,5% użytków rolnych, liczba gospodarstw i posesji ogółem - 1820, w tym gospodarstw rolnych - 1290.

Główne kierunki rozwoju miasta i gminy: rozwój infrastruktury technicznej, rozwój turystyki, małej przedsiębiorczości, pozyskiwanie inwestorów, rozwój oświaty, promocja gminy.

Atutami gminy są: 

  • korzystne położenie na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych, tj. skrzyżowanie dróg krajowych wschód - zachód, północ - południe, Warszawa - południe
  • bliskość geograficzna Opatowa - bliskość do innych miejsc i miast atrakcyjnych turystycznie (bliskość Sandomierza, Ujazdu, Gór Świętokrzyskich), urozmaicenie terenu, walory krajobrazowe
  • bardzo cenne zabytki miasta ( Kolegiata Św. Marcina, podziemna trasa turystyczna, Brama Warszawska)
  • duży potencjał ludzki, intelektualny (wykształceni ludzie poszukujący pracy), tania niewykwalifikowana siła robocza.
  • dobre gleby, które stymulują wysoką towarowość rolnictwa
  • dobre wyposażenie w sprzęt rolniczy
  • dobra infrastruktura techniczna: woda, gaz, telefony
  • dobrze rozwinięta sieć usług finansowych (banki)
  • stosunkowo czyste środowisko naturalne

źródło: http://www.umopatow.pl/