Informujemy, ze w regulaminie dodatkowego wsparcia pomostowego zostały naniesione poprawki.

Aktualna wersja regulaminu wraz z załącznikami -> do pobrania

Informujemy beneficjetów projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" o możliwości uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego.

Informujemy beneficjetów projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" o możliwości uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego.

Oznaczenia towarów zakupionych w ramach projektu "LGD-owskie wspracie w biznesowym starcie" 

--> Zakup sfinansowany w ramach projektu - oznaczenia towarów.pdf

--> Zakup sfinansowany w ramach projektu - oznaczenia towarów.docx

Informujemy, że w przypadku zakupu sprzętów używanych trzeba sporządzać - Deklarację pochodzenia sprzętu

Przy rozliczaniu dotacji wymagane jest sporządzenie : 

  1. Zestawienia dokumentów wsparcie pomostowe
  2. Zestawienia towarów wsparcie finansowe 
  3. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania.
  4. Opis faktur