Krystyna Wieczorek - PREZES

Kinga Dorociak - 
WICEPREZES

Katarzyna Gałka - SEKRETARZ