W dniu 10 marca Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego promowała swoją działalność podczas Targów Edukacji i Pracy.

Targi zostały  zorganizowane przez pracowników Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Opatowie oraz Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach we współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie.

Podczas Targów swoją ofertę przedstawiły szkoły ponadgimnazjalne i wyższe, firmy szkoleniowe, instytucje rynku pracy, fundacje, stowarzyszenia i pracodawcy. Głównym adresatem przedsięwzięcia była młodzież zainteresowana rozwojem edukacyjnym i zawodowym, młodzież bezrobotna i poszukująca pracy, uczniowie, studenci oraz absolwenci. Założeniem Targów było zaproponowanie tej grupie osób oferty edukacyjnej oraz usług z zakresu doradztwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy na temat możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji na rynku pracy oraz udostępnienie aktualnych ofert zatrudnienia.