Skład Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

Lp.

Imię i nazwisko Członka Rady

Instytucja reprezentowana przez Członka

Sektor

1.

Marzena Urban-Żelazowska

Gmina Sadowie

Publiczny

2.

Szymon Sidor

Gmina Wojciechowice

Publiczny

3.

Tomasz Kamiński

Gmina Tarłów

Publiczny

4.

Roman Golek

Przedsiebiorstwo Wielobranżowe „PARTNER” Golek Spółka jawna

Gospodarczy

5.

Maria Kulczuga

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Bidzinach

Gospodarczy

6.

Maciej Dwojak

Usługi Rolnicze Maciej Dwojak

Gospodarczy

7.

Tomasz Sadak

Firma Handlowa „Sadex” Sadak Tomasz

Gospodarczy

8.

Ryszard Mącznik

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GES” Sp. z o.o.

Gospodarczy

9.

Piotr Kolasa

Firma Handlowo Usługowa GiKO Piotr Kolasa

Gospodarczy

10.

Mariusz Kaczmarski

Klub Sportowy „MAROL” Jacentów

Społeczny

11.

Jolanta Kitlińska

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej R.M.G. – BOKS OŻARÓW

Społeczny

12.

Joanna Siwek

-

Społeczny

13.

Monika Gałka

-

Społeczny

Marek Jopek - Przewodniczący Komisji

Marek Gołasa - Wiceprzewodniczący Komisji

Jan Pałasz - Członek Komisji

 

Krystyna Wieczorek - PREZES

Kinga Dorociak - 
WICEPREZES

Katarzyna Gałka - SEKRETARZ