Udostępniamy Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Poniżej zamieszczamy obowiązujące na dzień 29 lipca 2016 roku wnioski o przyznanie pomocy, wnioski o płatność i wzory umów, które będą obowiązywać w ramach naborów ogłaszanych w związku z wdrażaniem, przez Lokalną Grupę Działania Powiatu Opatowskiego Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Formularze wniosków i wzór umowy dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej:

wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna .xls)

wniosek o przyznanie pomocy (wersja nieedytowalna .pdf)

instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy pobierz .pdf

biznes - plan (wersja edytowalna .doc)

biznes - plan (wersja nieedytowalna .pdf)

wzór umowy pobierz .pdf

załącznik nr 2 do umowy pobierz .pdf

wniosek o płatność (wersja edytowalna)

wniosek o platność (wersja nieedytowalna)

instrukcja do wniosku o płatność pobierz .pdf

 

Formularze wniosków dla pozostałych projektów konkursowych:

wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)

wniosek o przyznanie pomocy (wersja nieedytowalna)

instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy pobierz .pdf

biznes - plan (wersja edytowalna)

biznes - plan (wersja nieedytowalna)

oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (wersja edytowalna)

oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (wersja nieedytowalna)

zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa pobierz .pdf

wniosek o płatność (wersja edytowalna)

wniosek o płatność (wersja nieedytowalna)

instrukcja do wniosku o płatność pobierz .pdf