nw sadowie1mDzięki ośmiu Lokalnym Grupom Działania województwa świętokrzyskiego, w tym LGD Powiatu Opatowskiego powstał projekt współpracy pn.: „Marsz po zdrowie”, którego celem jest podniesienie atrakcyjności terenów partnerskich LGD poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie ośmiu LGD-ów. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

W dniu 1 lipca w Sadowiu zorganizowany został rajd inaugurujący powstanie dwóch tras Nordic Walking w tej gminie.

Rajd przebiegał zieloną trasą Parku Nordic Walking na dystansie 4,8 km. Udział wzięli zarówno wytrawni chodziarze, osoby początkujące, jak również dzieci. Wszystkich zebranych przywitał Dyrektor Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego – Władysław Duda, który omówił cel spotkania i wraz z Panią Wójt Gminy Sadowie Marzeną Urban-Żelazowską i Z-cą Wójta Panem Grzegorzem Frejlich życzyli uczestnikom udanej zabawy. Na miejscu każdy mógł wypożyczyć kijki. Instruktorzy przedstawili instruktaż prawidłowego korzystania z kijków nordic walking, rozgrzali grupę, po czym wszyscy ruszyli w teren.

Piecze nad gastronomicznym punktem rajdu pełniło PHU ELMAR Elżbieta Górecka z Bidzin. Panie przygotowały bigos oraz kiełbaski z grilla, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Czas umilała muzyka. Na koniec każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa w Rajdzie. Wśród uczestników losowane były także nagrody.