Marek Jopek - Przewodniczący Komisji

Krzysztof Luzak - Wiceprzewodniczący Komisji

Jan Pałasz - Członek Komisji