Marek Jopek - Przewodniczący Komisji

Marek Gołasa - Wiceprzewodniczący Komisji

Jan Pałasz - Członek Komisji