Skład Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

Lp.

Imię i nazwisko Członka Rady

Sektor

1.

Grzegorz Gajewski

Publiczny

2.

Szymon Sidor

Publiczny

3.

Tomasz Kamiński

Publiczny

4.

Marzena Urban-Żelazowska

Publiczny

5.

Marcin Majcher

Społeczny

6.

Joanna Szwagierczak

Społeczny

7.

Grzegorz Frejlich

Społeczny

8.

Wacław Rodek

Społeczny

9.

Michał Saramański

Społeczny

10.

Roman Golek

Społeczny

11.

Paweł Kamiński

Gospodarczy

12.

Maria Kulczuga

Gospodarczy

13.

Ryszard Mącznik

Gospodarczy