W treści zapytania ofertowego WTZ.073.71.2021 wystąpiła pomyłka pisarska. Przepraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym sprostowaniem --> sprostowanie WTZ.073.71.2021

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego w Czkarzewicach Drugich zaprasza do złożenia oferty dla zamówienioa publicznego:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy
  3. Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
  4. Załącznik nr 3 - projekt umowy

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego w Czkarzewicach Drugich zaprasza do złożenia oferty dla zamówienioa publicznego:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy
  3. Załącznik nr 2 - projekt umowy
  4. Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy

Protokół z zapytania ofertowego 1/KP/2018/LGD19 z dn. 12.07.2018 r. dotyczący wyboru wykonawcy remontu pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

--> Protokół