W związku z uroczystością pogrzebową zmarłej Mamy Dyrektora Biura LGD w dniu 01.07.2019 r. biuro będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego wraz z 7 LGD-ami z terenu województwa świętokrzyskiego realizuje projekt współpracy pn. „Marsz po zdrowie”. W ramach projektu na terenie Miasta i Gminy Opatów oraz Gminy Sadowie zostaną wytyczone  trasy 10 i 5 kilometrowe Nordic Walking Park. Projekt zakłada również zakup kijków, mapników oraz gadżetów promocyjnych. Przeszkoleni instruktorzy będą prowadzić zajęcia z zakresu ćwiczeń oraz technik marszu.

logo6Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego bardzo mocno wpisała się w rozwój regionu opatowskiego. Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2007 roku jako partnerstwo trójsektorowe osób fizycznych, samorządów lokalnych i przedsiębiorców. Teren działania LGD obejmuje obszar 5 gmin: Ożarów, Opatów, Sadowie, Tarłów i Wojciechowice.

W dniu 06.06.2019 r. odbyło się spotkanie ewaluacyjne w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Dyrektor Biura oraz Koordynator ds. LSR i promocji.

Szanowni Członkowie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej LGD!

W dniu 06.06.2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego odbędzie się spotkanie podsumowujące pierwszy etap wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej PROW na lata 2014-2020.

Spotkanie będzie prowadzone przez firmę zewnętrzną i jest częścią kompleksowych badań ewaluacyjnych mid-term, które mają na celu ocenę dotychczasowych działań LGD.

Serdecznie zapraszamy!