W dniu 9 stycznia 2024r. w Sali Rycerskiej Sandomierskiego Zamku Królewskiego przedstawiciele sześciu Lokalnych Grup Działania z terenu województwa świętokrzyskiego podpisali z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Lokalną Grupę Działania Powiatu Opatowskiego reprezentowali: Prezes Zarządu - Krystyna Wieczorek, Sekretarz Zarządu i pracownik biura - Paulina Solnica oraz dyrektor biura - Bogusław Włodarczyk.

Nasza LGD na wsparcie realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju otrzyma kwotę 1 703 586 euro.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na następujące cele i przedsięwzięcia:

Cel 1. Poprawa oferty turystycznej i około turystycznej obszaru LGD

  • P.1.1. Poznajemy „Dobre praktyki” – zdobywamy nowe doświadczenia
  • P.1.2. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych lub zagród edukacyjnych
  • P.1.3. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystyczne
  • P.1.4. Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego
  • P.1.5. Promocja obszaru partnerskich LGD poprzez organizację wystaw, pokazów produktów i usług lokalnych, publikację kulinarną i materiały reklamowe

Cel 2. Wzmocnienie potencjału obszaru LGD

  • P.2.1. Podejmowanie działalności gospodarcze
  • P.2.2. Aktywizacja i integracja mieszkańców - łączymy pokolenia, wymieniamy doświadczenia, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu
  • P.2.3. Budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury spędzania czasu wolnego

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:

https://www.swietokrzyskie.pro/miliony-na-lokalne-strategie-rozwoju/