26 marca br. w siedzibie LGD "Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej" w Łagowie odbyło się spotkanie przedstawicieli LGD Województwa Świętokrzyskiego. Podczas zebrania omówiono bieżące sprawy związane z działalnością LGD, a także dokonano wyboru reprezentanta świętokrzyskich grup w Grupie Tematycznej ds. Podejścia LEADER. Jednomyślnie został wybrany Prezes Świętokrzyskiej Sieci LGD Witold Kowal.

spot lgd