7 lutego 2024 r. w siedzibie LGD odbył się warsztat refleksyjny, w którym brali udział członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura oraz członkowie LGD Powiatu Opatowskiego. Organizacja warsztatu to efekt przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej LSR. Podczas spotkania dokonano analizy procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

Dziękujemy za udział w warsztacie !