Gmina Sadowie położona jest we wschodniej części województwa świętokrzyskiego przy drodze krajowej międzyregionalnej Nr 9 Radom - Ostrowiec - Opatów; Rzeszów obsługującej środkową część gminy. Jest jedną z ośmiu gmin powiatu opatowskiego oraz jedną z 102 gmin województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 8.171 ha, podzieloną na 22 sołectwa. Pod względem powierzchni gmina znajduje się na 7 miejscu w powiecie (wśród 8 gmin) oraz 81 miejscu w województwie (wśród 102 gmin). Pod względem zaś liczby ludności na 8 miejscu w powiecie oraz 91 miejscu w województwie.

Gmina Sadowie od 1 stycznia 1999 przynależy do województwa świętokrzyskiego, znajduje się w jego środkowo - wschodniej części jako jedna z 8-miu gmin tworzących powiat opatowski. Gmina graniczy od zachodu, północy i północnego wschodu z gminami powiatu ostrowieckiego: Waśniów, Bodzechów i Ćmielów, zaś od południa i południowego - wschodu przylega do gmin powiatu opatowskiego: do gminy Opatów i Baćkowice.

Gmina Sadowie położona jest w pobliżu węzłów komunikacyjnych Ostrowiec Świętokrzyski i Opatów i poprzez nie istnieje możliwość dogodnego połączenia. Poprzez Ostrowiec Świętokrzyski z Warszawą i północnymi obszarami Polski, natomiast przez Opatów z Rzeszowem, Lublinem, Kielcami, Śląskiem oraz Łodzią.

Teren gminy położony jest w dorzeczu rzeki Wisły w granicach zlewni jej lewobrzeżnych dopływów rzeki Kamiennej i Opatówki. Zlewnia rzeki Kamiennej obejmuje dwa niewielkie dopływy: Kamionkę i ciek bez nazwy. Są to niewielkie cieki, których drobne dopływy mają charakter strumieni o szerokości 2-3m rozprowadzających małe ilości wody. Zlewnia rzeki Kamiennej obejmuje północną, północno - zachodnią i północno; wschodnią część gminy. Zlewnia rzeki Opatówki to południowo-wschodnia część obszaru gminy. Opatówka bierze swój początek na wschodnich stokach Pasma Jeleniowskiego, reprezentuje podobny typ rzeki, co Kamionka.

Pod względem fizyczno-geograficznym teren gminy znajduje się na pograniczu dwóch odmiennych krain geograficznych - Gór Świętokrzyskich i Wyżyny Sandomierskiej. Wąską wierzchowiną Pasma Jeleniowskiego biegnie południowa granica gminy. Na obszarze gminy znajdują się północne stoki Pasma Jeleniowskiego stanowiącego przedłużenie Łysogór. Góry Świętokrzyskie obejmują niewielką część terenu gminy. Stok Gór Świętokrzyskich przechodzi w kierunku północno - wschodnim i wschodnim w falistą powierzchnię żyznej, lessowej Wyżyny Sandomierskiej.

źródło: http://sadowie.com.pl