Statut Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

tekst jednolity: statut.pdf