Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzi sektor prywatny, społeczny i publiczny. Stowarzyszenie powstało w celu promocji oraz rozwoju własnego regionu przy wykorzystaniu lokalnych zasobów.

W skład LGD wchodzą następujące gminy:

  • Opatów
  • Ożarów
  • Tarłów
  • Wojciechowice
  • Sadowie