Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru gmin:
Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice
opracowaną przez Lokalną Grupę Działania Powiatu Opatowskiego.

LSR 2023-2017