Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego wraz z 7 LGD-ami z terenu województwa świętokrzyskiego realizuje projekt współpracy pn. „Marsz po zdrowie”. W ramach projektu na terenie Miasta i Gminy Opatów oraz Gminy Sadowie zostaną wytyczone  trasy 10 i 5 kilometrowe Nordic Walking Park. Projekt zakłada również zakup kijków, mapników oraz gadżetów promocyjnych. Przeszkoleni instruktorzy będą prowadzić zajęcia z zakresu ćwiczeń oraz technik marszu.

W 2020 roku zostaną  zorganizowane 2 imprezy promocyjne inaugurujące otwarcie tras.

Przedsięwzięcie będzie promowane podczas Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystki AGROTRAVEL w 2020 roku.