W związku z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2027 w 5 gminach wchodzących w skład LGD – Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów i Wojciechowice odbyły się spotkania konsultacyjne.

Wszystkim spotkaniom przewodniczył Pan Bogusław Włodarczyk – Dyrektor Biura. W części spotkań wzięła udział Pani Prezes Krystyna Wieczorek.

Spotkania zorganizowane zostały zgodnie z planem włączenia społeczności.

Uczestnicy spotkań pracowali nad oceną potencjału LGD, analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Konsultacje pozwoliły zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem założeń programowych PROW na lata 2021-2027.