Warsztat Terapii Zajęciowej przy Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego w Czekarzewicach Drugich zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego.

  1. Zaproszenie do składania oferty WTZ.073.100.2023
  2. Projekt umowy
  3. Załącznik do zaproszenia do składania oferty