Zmiany dotyczą przeniesienia środków w wysokości 8 000,00 zł. z przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości – doradztwo i szkolenia dla mieszkańców na przedsięwzięcie 3.2.2 Budowa lub modernizacja infrastruktury spędzania czasu wolnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami planowanymi do wprowadzenia w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Zmiany dotyczą opisu monitoringu i ewaluacji LSR i LGD.

Zmiany dotyczą przeniesienia środków w wysokości 50 000,00 zł. z przedsięwzięcia 2.2.2 Rozwój i promocja obszaru LGD z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego (projekt grantowy), środków w wysokości 100 000,000 zł. z przedsięwzięcia 2.3.1 Odbudowa i renowacja obiektów zabytkowych atrakcyjnych turystycznie (projekt grantowy), środków w wysokości 200 000,00 zł. z przedsięwzięcia 3.1.1 Realizacja imprez promujących LGD oraz środków w wysokości 150 000,00 zł. z przedsięwzięcia 1.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez inwestycje w przedsiębiorstwach na przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Zmiany dotyczą przeniesienia środków w wysokości 50 000,00 zł. z przedsięwzięcia 2.2.2 Rozwój i promocja obszaru LGD z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego na przedsięwzięcie 1.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez inwestycje w przedsiębiorstwach.

Zmiany dotyczą przeniesienia środków w wysokości 150 000,00 zł. z przedsięwzięcia 2.2.2 Rozwój i promocja obszaru LGD z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego na przedsięwzięcie 3.1.1 Realizacja imprez promujących LGD (100 00000 zł.) oraz na przedsięwzięcie 3.2.1 Opracowanie nowych ofert spędzania czasu wolnego (50 000,00 zł.).