W związku z przewalutowaniem środków dostępnych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) z PLN na EURO, które ma na celu wykorzystanie dodatkowych środków w ramach różnic kursowych, konieczne jest dokonanie zapisów w LSR. 

Poniżej umieszczamy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) z naniesionymi zmianami zaznaczonymi kolorem czerwonym do konsultacji społecznych i zgłaszania ewentualnych uwag. 

Konsultacje będą trwały przez okres 14 dni, tj. do dnia 13 stycznia 2021 r.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Formularz aktualizacji LSR

Planowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym.