W ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego będzie ogłaszała nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy na poszczególne zakresy tematyczne.

Zasady przyznawania pomocy.pdf

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 - poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów: broszura.pdf