W dniu 21 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umów ramowych pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a lokalnymi grupami działania.

LGD Powiatu Opatowskiego będzie miała do rozdysponowania 4,5 mln zł. Połowa tej kwoty przeznaczona będzie na rozwój przedsiębiorczości a pozostała część na poprawę infrastruktury turystycznej, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, promocję, integrację społeczną mieszkańców oraz poprawę oferty spędzania czasu wolnego.