Raport został opracowany przez Fundację Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych we współpracy z Lokalną Grupą Działania Powiatu Opatowskiego.

--> Raport z ewaluacji LGD Powiatu Opatowskiego