Raport został opracowany przez Fundację Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych we współpracy z Lokalną Grupą Działania Powiatu Opatowskiego

raport.pdf