Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
 
działająca na terenie gmin:
Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice
Ogłasza nabór wniosków nr 6/2018/G i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na przedsięwzięcie:
3.1.1 Realizacja imprez promujących LGD
 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 18 lipca do 01 sierpnia 2018 r.
 

 Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru nr 6/2018/G