W związku z brakiem akceptacji przez Samorząd Województwa nowych kryteriów wyboru grantobiorców Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego unieważnia nabór wniosków nr 5/2018/G na przedsięwzięcie 3.1.1 Realizacja imprez promujących LGD.

Nowy nabór wniosków ukaże się jeszcze w tym tygodniu.

Za utrudnienia przepraszamy.