W dniu 14.08.2018 roku w siedzibie LGD przy ul. Bronisława Ostrowskiego 1 odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych w ramach nabory 6/2018/G (Przedsięwzięcie 3.1.1 – Realizacja imprez promujących LGD)

  1. Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
  2. Lista operacji wybranych.
  3. Lista wniosków niespełniających i spełniających warunki udzielenia wsparcia po wstępnej ocenie.
  4. Lista Członków Rady biorących udział w ocenie.
  5. Rejestr interesów Członków Rady.