W dniu 27.03.2018 roku o godzinie 08:30 w siedzibie LGD, przy ul. Bronisława Ostrowskiego 1 odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2018/G (Przedsięwzięcie 3.1.1 – Realizacja imprez promujących LGD).

  1. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
  2. Lista operacji zgodnych z LSR, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru 1/2018/G
  3. Wyniki oceny wniosków po rozpatrzeniu odwołań w dniu 13.04.2018