Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego zaprasza do konsultacji projektów procedur wraz z załącznikami dotyczących wyboru i oceny grantobiorców:

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego zaprasza do konsultacji projektów procedur wraz z załącznikami dotyczących wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.