W związku z koniecznością przeprowadzenia ewaluacji ex - post wynikającej z wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027, podręcznika Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju oraz postanowień Lokalnej Strategii Rozwoju prosimy o wypełnienie poniższych ankiet.