Szanowni Państwo!

W dniu 23.03.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedsiębiorców z terenu objętego LSR dotyczące zasad, typów operacji i kryteriów udzielania wsparcia w ramach realizacji LSR w zakresie przedsięwzięcia 1.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez inwestycje w przedsiębiorstwach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny - 15 868 20 87.

Serdecznie zapraszamy!