Szanowni Państwo!
W dniu 01.10.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu objętego LSR dotyczące zasad, typów operacji i kryteriów udzielania wsparcia w ramach realizacji LSR w zakresie przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 1.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez inwestycje w przedsiębiorstwach.