Szanowni Państwo!
W dniu 20.09.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców oraz lokalnych liderów z terenu objętego LSR dotyczące zasad, typów operacji i kryteriów dostępu w zakresie przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej i 1.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez inwestycje w przedsiębiorstwach.
Serdecznie zapraszamy!