W dniu 06.06.2019 r. odbyło się spotkanie ewaluacyjne w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Dyrektor Biura oraz Koordynator ds. LSR i promocji.

Spotkanie przeprowadzone zostało przez Fundację Socjometr, której jednym ze statutowych zadań jest wspieranie innych podmiotów w realizacji badań społecznych w zakresie diagnozy problemów, ewaluacji działań oraz analizy wyników prowadzonych badań. 

Spotkanie miało charakter partnerski i wiązało się z udostępnianiem informacji i zasobów z dotychczasowej działalności w zakresie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej PROW na lata 2014-2020 oraz funkcjonowania biura LGD.

Liczymy, że wyniki przeprowadzonych analiz oraz sformułowane na ich podstawie rekomendacje dostarczą trafnych inspiracji do dalszych działań LGD oraz umożliwią lepszą realizację przedsięwzięć i skuteczniejsze osiąganie celów.