Szanowni Członkowie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej LGD!

W dniu 06.06.2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego odbędzie się spotkanie podsumowujące pierwszy etap wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej PROW na lata 2014-2020.

Spotkanie będzie prowadzone przez firmę zewnętrzną i jest częścią kompleksowych badań ewaluacyjnych mid-term, które mają na celu ocenę dotychczasowych działań LGD.

Serdecznie zapraszamy!